Kernkwaliteiten

Met dit portfolio wil ik aantonen dat ik voldoe aan de zes kernkwaliteiten die de FHJ stelt voor het eindassessment. Die zes kernkwaliteiten probeer ik onder andere aan te tonen door de verhalen die ik maakte, uit mijn handelen en uit de manier waarop ik journalistieke keuzes verantwoord. Ik zal ze elk kort beschrijven en uitleggen hoe ik denk daaraan te voldoen. De beschrijvingen van de competenties zelf komen van de Fontysportal.

Het gaat om de volgende zes kwaliteiten. Achter elke link beschrijf ik hoe ik denk aan de betreffende kwaliteit te voldoen.

1. Competenties tonen in samenhang
2. Zelfstandigheid
3. Diepgang en complexiteit
4. Diversiteit in genres en doelgroepen
5. Creativiteit en originaliteit
6. Reflecterend vermogen