Waar is het artikel over George Washington en zijn whiskeystokerij?

Na het eerste assessment heb ik gekozen dit artikel niet meer terug te laten keren deze keer. Dat komt omdat ik mijns inziens het stuk niet voldoende kon herschrijven om te voldoen aan de feedback van de docenten en aan de door mijzelf gestelde eisen.

“Je hebt wel heel uitgebreid geput uit één bron, het is bijna een vertaling. Hoe heb je dit verhaal onderzocht? Je hebt het iets anders opgeschreven dan Smithsonian en er zelf wat dingen bijgevoegd, zeg je. Over bronvermelding zeg je tijdens het assessment: ‘ik weet niet precies hoe dat werkt.’ Dat heb je dan ook niet goed genoeg gedaan.” Dat was de feedback van de docenten op het artikel.

Welke ideeën zijn geschrapt
Mijn eerste keuze was het schrijven van een nieuw artikel over Washington met mogelijk een vergelijking met Trump, zoals dat ook gebeurde in het oude artikel. Al snel ontdekte ik dat deze vergelijking enigszins mank liep: het werd een geforceerde vergelijking. Dat kwam het stuk niet ten goede en ook inhoudelijk werd het rommelig.

Ook de invalshoeken die ik voor de performanceopdracht tijdens het vorige assessment bedacht, vond ik onvoldoende. Ik kan prima stukjes schrijven met prima bronnen over die ideeën (over de andere hobby’s van Washington, over hoe hij slaven inzette in zijn bedrijf enzovoorts), maar hier kwam ik een ander obstakel tegen. Ik kon hierbij geen logische aanleiding bedenken, die weer niet te geforceerd was. In dit geval is de hoofdvraag: in hoeverre is een tekst over bijvoorbeeld de hobby’s van een oud-president nog wel journalistiek? Gaat dit niet meer richting gewoon tekstschrijven? Ik concludeerde dat ik niet kon verantwoorden waarom dit journalistiek was.

Mijn volgende plan was het versterken van de nieuwshaak in het oorspronkelijke artikel over de whiskeystokerij. Er was een link tussen de cijfers die ik voor mijn andere artikel over whisky gevonden had: de drank is booming. Ik zag een artikel voor me als een soort wist-je-dat. Dat zou leuk zijn en het is inderdaad een betere nieuwsaanleiding dan een vergelijking tussen Trump en Washington, maar ook hier liep ik tegen een probleem aan: een nieuwe aanleiding betekent niet een nieuw verhaal, en dat is wel wat nodig was om de feedback hier voldoende in te verwerken. Ik zou dan een nieuwe invalshoek krijgen, met dezelfde informatie over Washington en hoe hij rond 1780 zijn whiskeystokerij begon. Dat is niet waar naar gevraagd werd en dus heb ik ook dit idee geskipt.

Nieuw artikel en feedback
In overleg met Cindy van Summeren overwoog ik om dit artikel te schrappen en een nieuw artikel te plaatsen. Dat laatste was ik sowieso al van plan, maar ik wilde een betere afweging kunnen maken. Ik bedacht me dat het Washingtonartikel voornamelijk bestond voor de competenties Diversiteit, Zelfstandigheid en Competentie in Samenhang. Ik verwacht dat het nieuwe artikel, het artikel over studenten als escorts, voor dezelfde competenties een goede vervanger kunnen is. Tenslotte is het een nieuwsbericht voor een nieuwe doelgroep, die had ik beide nog niet in mijn oorspronkelijke portfolio.

Ook heb ik me met dit nieuwe artikel aan de feedback vastgehouden. Tenslotte heb ik mijn bronnen duidelijker verdeeld en duidelijk een eigen invalshoek eraan toegevoegd, mét eigen onderzoek.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *