Kernkwaliteit: reflecterend vermogen

Kenmerkend voor een op hbo-niveau functionerend journalist is, dat hij niet enkel vakbekwaam is, maar ook nadenkt over de manier waarop hij zijn beroep uitoefent. Hij is zich bewust van de keuzes die hij voortdurend weer moet maken en kan die keuzes ook achteraf goed onderbouwen. Dat vereist dat je een visie hebt op het vak van journalist, op de verantwoordelijkheden die je hebt tegenover je werkgever, je publiek of misschien zelfs tegenover de samenleving als geheel. In je portfolio en in je assessmentgesprek laat je zien dat je een reflective practitioner bent, iemand die zijn vak zelfbewust uitoefent en die zich ook rekenschap geeft van de rol die hij als journalist in de maatschappij inneemt.

Uitleg:
Deze kernkwaliteit wordt aangetoond op twee manieren. In de eerste plaats heb ik een los reflectieverslag geschreven. Hierin is een bepaald aspect van de journalistiek uitgelicht en beschreven. Om aan te tonen dat ik nadenk over het vak heb ik een eigen idee toegevoegd (mede op aanraden van feedbackdocent Wiel Schmetz).

Daarnaast heb ik per artikel een verantwoording geschreven waarin ik elke stap beschrijf die ik heb gemaakt om tot het eindresultaat te komen. Ik heb mijn keuzes verklaard en verantwoord en ik ben het hele proces (van idee tot eindresultaat) doorgelopen.

Tweede poging
De eerste keer bleek mijn reflectieproduct niet voldoende om deze competentie aan te tonen. Hun feedback: “Zorg in eerste instantie voor een logische opbouw van je reflectiestuk. Wat is precies de achtergrond van het probleem? Wat is er aan de hand ín de reisjournalistiek? Dat leidt uiteindelijk tot een onderzoeksvraag. Daarna ga je bekijken: wat is er al bekend over dit onderwerp, om vervolgens deskundigen / het veld te bevragen. Zo kun je dus ook zorgen dat je je bevindingen uit theorieën, onderzoek en literatuur kunt voorleggen aan de mensen die je interviewt. Vervolgens ga je toe naar een conclusie en geef je je eigen, duidelijk onderbouwde visie op dit onderwerp.”

Allereerst heb ik dus mijn opbouw omgegooid, maar belangrijker is dat mijn eigen visie terugkomt in een nieuw hoofdstuk, Discussie. Hierin onderbouw ik mijn eigen idee van de vorige keer meer, met nieuwe bronnen. Ook door de rest van het artikel heb ik meer bronnen toegevoegd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *