Kernkwaliteit: diepgang en complexiteit

Als startbekwaam journalist moet je ook inhoudelijk veeleisende producten aan kunnen. Een onderwerp kan meer body krijgen door het te verbreden of te verdiepen. Soms zijn meerdere invalshoeken nodig om de kernvraag van een product te beantwoorden. Hiermee hangt samen dat voor het vervaardigen van het product veel inhoudelijk diverse bronnen gebruikt moeten worden en er veel voorkennis op verschillende terreinen vereist is (breedtecomplexiteit). Daarnaast kan je een onderwerp verder uitdiepen door diepere betekenislagen aan te boren. Dit vereist een vermogen om abstract te denken (dieptecomplexiteit).

Uitleg:
Deze kernkwaliteit wordt in mijn portfolio vooral aangetoond door het stuk over Nederlandse whisky. Ik heb voor dit artikel een groot aantal bronnen gesproken en veldwerk gedaan. Een heel aantal van die bronnen (zoals Ilse Smits, Jan Beek en Hans Offringa) komen niet of nauwelijks terug in het artikel: ik heb hen alleen gesproken voor mijn eigen oriëntatie en achtergrondkennis over het onderwerp, zodat ik goed beslagen ten ijs kwam.

De diepgang zit volgens mij (en volgens mijn feedbackdocent Bea Nobbe) vooral in de voorbereiding. Ik ben erg lang bezig geweest met het verzamelen en ordenen van mijn informatie (en dat was nogal een hoeveelheid) voor ik aan het schrijven zelf toekwam. Vervolgens kwamen de darlings die ik moest killen, een structuur aanbrengen, enzovoorts. De voorbereiding meegenomen, kan ik dit wel een complex stuk noemen

Tweede poging
De assessoren vonden deze competentie tot mijn spijt de eerste keer onvoldoende aangetoond. Het grote artikel over whisky in Nederland waarmee ik dit aan wilde tonen, bleek niet goed genoeg onderbouwd te zijn. Dat kwam voornamelijk door een gebrek aan cijfers: zijn er onderzoeken? Is er bewijs dat whisky een groeiend fenomeen is?

Jazeker, dat is er. En niet het minste. Ik heb contact gezocht met de Scottish Whisky Association, de wereldwijde waakhond over alles wat met whisky te maken heeft. Ze stuurden mij jaarverslagen van de afgelopen jaren, waar ik alle informatie uit kon halen die ik nodig had. Daarnaast zocht ik contact met de Commissie Gedistilleerd. Zij bleken minder cijfers te hebben (of die niet vrij te mogen geven), maar ik heb er toch nog iets uit kunnen halen.

Naast de aanpassingen aan het whiskyartikel, heb ik ook een nieuw artikel geschreven over escorts en studentes. Dit lijkt niet direct een diepgaand artikel, maar het zoeken naar data en die vervolgens valideren, was een vrij complex proces.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *